Katastrikood(2)

90201:001:1030 (Mälestisel)
90201:001:0001 (Kaitsevööndis)