Leevendused(2)

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 11.03.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 11.03.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis