Leevendused(2)

võib jätkata senist maakasutusviisi

Kuupäev: 17.11.11

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

võib jätkata senist maakasutusviisi

Kuupäev: 17.11.11

Leevenduse liik: Kaitsevööndis