Katastrikood(3)

28502:005:0044 (Mälestisel)
28502:005:0300 (Kaitsevööndis)
28502:005:0056 (Kaitsevööndis)