Katastrikood(2)

28502:005:0376 (Mälestisel)
76701:001:0134 (Kaitsevööndis)