Muistised ja pärimuspaigad kohad(1)

2283 kääbastik Kääpamägi; Kääbästemõts