Katastrikood(2)

35402:002:1338 (Mälestisel)
35402:003:1104 (Kaitsevööndis)