Katastrikood(3)

35402:002:1338 (Mälestisel)
35402:003:1114 (Kaitsevööndis)
35402:003:1104 (Kaitsevööndis)