Leevendused(1)

Holdustöid võib teha omanik

Kuupäev: 08.01.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal