Omanikud/valdajad(2)

Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 14.06.2011
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 14.06.2011