Katastrikood(4)

46503:002:0643 (Mälestisel)
46503:002:0702 (Kaitsevööndis)
46501:001:0294 (Kaitsevööndis)
46501:001:0295 (Kaitsevööndis)