Omanikud/valdajad(4)

Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 14.06.2011
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 14.06.2011
Maanteeamet (70001490) (Volitatud asutus, Kaitsevööndis) Alates 15.01.2017
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (70003158) (Omanik, Kaitsevööndis) Alates 15.01.2017