Katastrikood(2)

46503:002:0639 (Mälestisel)
46503:002:0490 (Kaitsevööndis)