Leevendused(2)

Hooldustöid võib teha omanik.

Kuupäev: 05.09.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Hooldustöid võib teha omanik.
Kitsendused kehtivad Lisa 1 Skeem 2 näidatud alal.

Kuupäev: 05.09.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis