Katastrikood(2)

47301:001:0037 (Mälestisel)
47301:001:0038 (Kaitsevööndis)