Aadress(2)

Põlva maakond, Põlva vald, Säässaare küla, Räpina metskond 252 (Mälestisel)
Põlva maakond, Põlva vald, Säässaare küla, 18162 Himmaste-Rasina tee (Kaitsevööndis)