Leevendused(1)

Hooldustöid võib teha omanik.

Kuupäev: 26.10.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal