Katastrikood(2)

47301:002:1129 (Mälestisel)
47301:002:1068 (Kaitsevööndis)