Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 31.10.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal


Kitsendused kehtivad piirangute alal vt Skeem 2.

Kuupäev: 31.10.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis