Katastrikood(2)

54701:003:0302 (Mälestisel)
54701:003:0304 (Kaitsevööndis)