Katastrikood(3)

54701:003:0303 (Mälestisel)
54701:003:0304 (Kaitsevööndis)
54701:003:0302 (Kaitsevööndis)