Katastrikood(8)

54701:003:0504 (Mälestisel)
54701:003:0882 (Mälestisel)
54701:001:0138 (Mälestisel)
54701:003:0352 (Kaitsevööndis)
46001:001:0398 (Kaitsevööndis)