Katastrikood(3)

54701:001:0213 (Mälestisel)
54701:003:0106 (Kaitsevööndis)
54701:003:0822 (Kaitsevööndis)