Katastrikood(3)

54701:003:0271 (Mälestisel)
54701:003:0869 (Kaitsevööndis)
54701:001:0223 (Kaitsevööndis)