Omanikud/valdajad(1)

Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 30.09.2013