Leevendused(1)

Hooldustöid võib teha omanik

Kuupäev: 29.11.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal