Katastrikood(2)

61902:001:0984 (Mälestisel)
61902:001:0161 (Kaitsevööndis)