Leevendused(2)

Hooldustöid võib teha omanik

Kuupäev: 12.12.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kitsendused kehtivad vastavalt Lisa 1 Skeem 2
Hooldustöid võib teha omanik

Kuupäev: 12.12.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis