Katastrikood(3)

62201:001:0549 (Mälestisel)
61903:001:0228 (Kaitsevööndis)
62201:001:0548 (Kaitsevööndis)