Katastrikood(2)

61903:001:0631 (Mälestisel)
61903:001:0228 (Kaitsevööndis)