Muistised ja pärimuspaigad kohad(1)

1825 kääbastik Kalmate mägi