Katastrikood(11)

70701:002:0891 (Mälestisel)
70701:002:0037 (Mälestisel)
70701:002:0193 (Mälestisel)
70701:002:0158 (Kaitsevööndis)
70701:002:0862 (Kaitsevööndis)