Leevendused(2)

Hooldustöid võib teha omanik.

Kuupäev: 17.03.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kitsendused kehtivad Lisa 1 Skeem 2 näidatud alal.
Hooldustöid võib teha omanik.

Kuupäev: 17.03.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis