Leevendused(1)

Hooldustöid võib teha omanik.

Kuupäev: 18.02.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal