Leevendused(2)

Lubatud jätkata senist maakasutust.
Hädavajaliku hoone püstitamiseks ja mullatöödeks kalmistu alal vajalik Muinsuskaitseameti luba.

Kuupäev: 05.11.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kitsendused kehtivad Skeem 2 märgitud alal.

Kuupäev: 05.11.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis