Katastrikood(6)

87901:003:0793 (Mälestisel)
87901:003:0826 (Mälestisel)
87901:003:0792 (Kaitsevööndis)
87901:003:0781 (Kaitsevööndis)
87901:003:0787 (Kaitsevööndis)