Katastrikood(3)

87901:001:0878 (Mälestisel)
87901:001:0779 (Kaitsevööndis)
87901:001:0877 (Kaitsevööndis)