Muistised ja pärimuspaigad kohad(1)

1761 kääbastik Kalmata mägi; Sõjakääpad