Katastrikood(9)

71102:002:0162 (Mälestisel)
71102:002:0394 (Mälestisel)
71102:002:0103 (Kaitsevööndis)
71102:002:0298 (Kaitsevööndis)
71102:002:0109 (Kaitsevööndis)