Katastrikood(2)

71101:006:0060 (Mälestisel)
71101:002:0009 (Kaitsevööndis)