Muistised ja pärimuspaigad kohad(1)

7662 püha: locus Tõrvamägi; Toomemägi; Toome linna ase