Muistised ja pärimuspaigad kohad(5)

9148 püha: kompleks Hiiesaar; Hiie aud; Iiesaar; Vanksi iieaud; Iiekivi
9845 püha: ala Hiiesaar; Iiesaar
9846 püha: mets/salu/puud
9847 püha: locus Hiie aud; Iieaud; Vanksi iieaud; Tõnnivakk
9848 püha: kivi Iiekivi