Leevendused(1)

Mälestisel leevendusi ei tehta.

Mälestise kaitsevööndis võib jätkata tavapärast maakasutust.

Kuupäev: 15.05.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis