Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 03.07.13

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on mälestise kaitsevööndis lubatud maaharimine. Võib jätkata senist maakasutust.

Kuupäev: 03.07.13

Leevenduse liik: Kaitsevööndis