Katastrikood(2)

29201:001:0581 (Mälestisel)
29201:001:1693 (Kaitsevööndis)