Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 22.01.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 06.02.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis