Katastrikood(2)

29202:004:0891 (Mälestisel)
29202:004:0090 (Kaitsevööndis)