Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 17.01.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Mälestise kaitsevööndis on lubatud maaharimine. Mitte künda kivi ümber vähemalt 1-2 m laiusel alal, kivist kuni 10 m raadiuses on sügavkünd keelatud.

Kuupäev: 17.01.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis