Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 16.01.13

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on mälestise kaitsevööndis lubatud maaharimine. Omanik võib kaitsevööndis ilma Muinsuskaitseametiga kooskõlastamata teha korrastustöid, mis ei kahjusta mälestist (nt niitmine). Kivist 10 m kaugusel lubatud mullatööd, puude istutamine.

Kuupäev: 16.01.13

Leevenduse liik: Kaitsevööndis