Katastrikood(2)

31701:003:0218 (Mälestisel)
31701:003:0750 (Kaitsevööndis)