Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 06.11.13

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 06.11.13

Leevenduse liik: Kaitsevööndis